GDPR

General Data protection Regulation

Integritetspolicy

 1. Allmänt
  Kistakliniken AB har alltid värnat om våra kunders personliga integritet. I och med införandet av GDPR ( EU:s dataskyddsregler) 2018-05-25 har vi anpassat vår hantering av personuppgifter enligt denna. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi får in uppgifterna, vilka uppgifter vi lagrar, varför vi lagrar dem, hur vi lagrar dem och hur man som kund kan åberopa sin rätt att bli glömd, d.v.s. borttagen ur våra register.
 2. Personuppgiftsansvarig
  Kistakliniken AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi lagrar.
 3. Hur får vi in uppgifterna?
  • www.bokadirekt.se
   Här kan du boka tid hos Kistaklinikens terapeuter. Du lämnar namn, e-post och telefonnummer i samband med bokningen. Uppgifterna kan komma att användas av Bokadirekt enligt deras policy som finns beskriven på bokningssidan. Samma uppgifter är då tillgängliga även för Kistakliniken.
  • www.kistakliniken.se
   I vårt kontaktformulär under rubriken ”kontakta oss” på vår websida kan du ge dina kontaktuppgifter, namn, telefonnummer och e-post, för att komma i kontakt med våra terapeuter eller vår administration.
  • Klinikbesök
   Kommer du som ny kund direkt till vår klinik i Kista för behandling ber vi också om kontaktuppgifter så som namn, telefonnummer, personnummer och e-post. I vissa fall antecknas uppgifter om de besvär som föranleder besöket.
 4. Vilka uppgifter lagras?
  • Massagebehandling
   För massagebehandlingar krävs sällan att kunden behöver lämna några känsliga uppgifter. Det räcker oftast med namn, telefonnummer och e-post.
  • Naprapatbehandling
   Här gäller sedan tidigare PDL (patientdatalagen) som reglerar hur känslig information om patienters hälsotillstånd ska hanteras.
 5. Varför lagrar vi personuppgifter?
  För att kunna administrera din bokning För att kunna ge den bästa behandlingen vid varje tillfälle och för uppföljning För att uppfylla skyldigheten enligt PDL att föra journalanteckningar vid naprapatbehandling För kommunikation med våra kunder
 6. Hur lagrar vi uppgifterna?
  De uppgifter du lämnat när du kontaktat oss via bokningsformuläret lagras i enlighet med GDPR hos Bokadirekt AB. Har du inte besökt oss för behandling på 2 år tas dina uppgifter bort automatiskt. De uppgifter som lyder under PDL kan dock behöva sparas i upp till 10 år. Uppgifter som krävs enligt bokföringslagen måste vi spara i 7 år.
 7. Vem har tillgång till uppgifterna?
  Kistakliniken delar inte uppgifterna med någon tredje part utom då de finns lagkrav som t.ex för bokföring och journalhantering.
 8. Dina rättigheter
  Du har rätt att en gång per år skriftligen begära att få ta del av alla uppgifter vi lagrat om dig. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla uppgifter vi har om dig. Men även där finns lagkrav som kan göra att vissa uppgifter måste sparas viss tid.

Kommentarer inaktiverade.